Nieuws

3
dec
2012

Achterbanpeiling

Achterbanpeiling
In november dit jaar hebben wij aan onze donateurs een vragenlijst gestuurd met de vraag hun mening te geven over onderwerpen die voor het DES Centrum belangrijk zijn. Van de ruim 2000 DES-betrokkenen die benaderd zijn, hebben er ruim 1000 de vragenlijst ingevuld. Dat is echt een goed resultaat en toont maar weer hoe loyaal jullie zijn!
Op basis van de eerste resultaten hebben we namelijk beslissingen kunnen nemen over onder andere de toekomst van DES Nieuws. Dit is het kwartaalblad dat aan onze donateurs wordt gezonden en over de invulling van lotgenoten contact.
In het nieuwe jaar gaan we de gegevens uit deze vragenlijst verder analyseren, hierbij wilden we de DES-betrokkenen die de vragenlijst hebben ingevuld hartelijk danken!