Nieuws

28
aug
2013

Op bezoek bij de ziekenhuizen

Op bezoek bij de ziekenhuizen

Onlangs hebben we het boekje met daarin de kwaliteitscriteria vanuit het perspectief van vrouwen met een vorm van gynaecologische kanker aan jullie gepresenteerd. Dit boekje is één van de resultaten uit het samenwerkingsproject van het DES Centrum met Olijf en HOB.

Het boekje is inmiddels door DES-dochters die in het verleden CCAC hebben gehad, vrouwen die nu te maken hebben met een vorm van gynaecologische kanker en ook door zorgprofessionals aangevraagd. De reacties zijn positief. Veel vrouwen zijn blij dat er nu op papier staat wat zij belangrijk vinden in de zorg. Voor artsen is het een fijn hulpmiddel om te zien wat zij zelf kunnen doen om de zorg voor hun patiënten nog meer te laten aansluiten op hun wensen en behoeften.

Om een beeld te krijgen in hoeverre in de ziekenhuizen al gewerkt wordt volgens de kwaliteitscriteria hebben we dit door middel van een digitale vragenlijst geïnventariseerd. Ongeveer de helft van de benaderde zorgprofessionals heeft de vragenlijst ingevuld en dat is een score waar we trots op zijn. Het laat bovendien zien hoe betrokken de zorgprofessionals zijn en hoe zeer ze samen willen werken om de zorg nog verder te verbeteren en af te stemmen op de wensen en behoeften van de vrouw.

Begin augustus heeft het projectteam de resultaten van de digitale vragenlijst geanalyseerd en met de adviseur (prof. dr. R. Verheijen) besproken. Uit de resultaten blijkt dat ieder ziekenhuis aandacht heeft voor één of meer kwaliteitscriteria die voor vrouwen met een vorm van gynaecologische kanker belangrijk zijn. Het ene ziekenhuis focust zich echter op heel andere criteria dan het andere ziekenhuis. Wij willen graag weten hoe het komt dat ze zich op bepaalde criteria focussen. Is dat omdat ze weten dat hun patiënten dat graag willen of zijn er andere redenen? Verder willen we vooral weten wat de sleutel is tot hun succes en natuurlijk ook hoe het komt dat ze sommige kansen laten liggen. Daarom hebben we samen met de adviseur acht ziekenhuizen geselecteerd die we de komende twee kwartalen willen bezoeken en aan wie wij  onder andere die vragen voorleggen.