Mogelijkheden voor nabestaanden

Het vinden van de relevante informatie uit het medisch dossier is niet makkelijk. Zoals gezegd is de kans groot dat die gegevens niet meer beschikbaar zijn. Het wordt echter nog lastiger op het moment dat de DES-moeder overleden is. In hoeverre heb je als DES-dochter of DES-zoon het recht om het medisch dossier van je moeder op te vragen of in te zien?

Het KNMG geeft daarover de volgende informatie. Wanneer mogen gegevens van een overledene aan een nabestaande of aan een ander worden verstrekt? De hoofdregel is dat de arts medische gegevens van een overledene niet aan derden verstrekt. Het beroepsgeheim ‘reikt over het graf’ heen. Nabestaanden kunnen de arts niet van zijn geheimhoudingsverplichting ontslaan.

Uitzonderingen

Omdat deze regel tot ongewenste consequenties kan leiden, kan daarop in de volgende drie gevallen een uitzondering worden gemaakt:

  • Er is een wettelijk voorschrift dat tot gegevensverstrekking verplicht. Een voorbeeld hiervan is de overlijdensverklaring op grond van de Wet op de lijkbezorging (WLB);
  • De arts heeft concrete aanwijzingen om te veronderstellen dat de overledene, ware hij nog in leven geweest, toestemming voor gegevensverstrekking zou hebben gegeven. De wil van de overledene moet als het ware worden gereconstrueerd. Vaak zal er van uitgegaan kunnen worden dat een overleden DES-moeder ermee zou instemmen dat haar nabestaanden inzage krijgen, omdat het belang van haar DES-(klein)kind(eren) daarmee gebaat is.

Tips van het DES Centrum:

  • Mocht het medisch dossier van de DES-moeder niet meer beschikbaar zijn, dan is het mogelijk dat er nog medische informatie over de geboorte in het dossier van de DES-dochter/DES-zoon staat;
  • Wat voor het medisch dossier van de DES-moeder geldt, geldt ook voor het medisch dossier van de DES-dochter of DES-zoon. Het is belangrijk ook de informatie uit het eigen medisch dossier te bewaren. In deze dossiers staat immers informatie over de aandoeningen en gezondheidsproblemen en –klachten waar je mee te maken hebt (gehad). Dit kan in de toekomst misschien belangrijke informatie zijn voor de 3e generatie (DES-kleinkinderen);
  • Er zijn tegenwoordig allerlei (digitale) hulpmiddelen beschikbaar die helpen om medische informatie zelf te bewaren. Een zoekopdracht in google levert al aardig wat opties op.

Deze informatie is mede afkomstig van de website: http://knmg.artsennet.nl/Diensten/artseninfolijn/FAQ-Praktijkdilemmas/Casus-Artseninfolijn/Wanneer-mogen-gegevens-van-een-overledene-aan-een-nabestaande-of-aan-een-ander-worden-verstrekt.htm Geraadpleegd: 02-05-2013