Disclaimer

Hoewel aan deze websites grote zorg wordt besteed, kunt u geen rechten ontlenen aan de inhoud. Het DES Centrum aanvaardt geen aansprakelijkheid die zou kunnen voortkomen uit de inhoud van de pagina's op deze websites.

De websites waar het DES Cenrum naar linkt worden door de redacteuren regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Maar dat betekent niet dat we aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van websites waar we naar linken. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.